नमस्ते चिसेफायू संचालक ज्यू, भिडियो प्रसारण सिस्टम तपाइको सिस्टममा उपलब्ध छ। कृपया सक्रिय गर्नकालागी तलको QR लाई eSewa वा मोबाईल बैंकिंग देखि स्क्यान गर्नुहोस र भुक्तानी गर्नुहोस।

Hello Chisefau Director Sir, Video broadcasting system (Live) is available in your system. Please scan the below QR to activate and make payment from eSewa or Mobile Banking.
भुक्तानी रू. २५००