स्टिल स्ट्रक्चरको भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने,नगरे पाँच लाख जरिवाना

भाद्र ३१, धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र स्टिल स्ट्रक्चरको भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

धरान उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्टिल स्ट्रक्चरको भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । सुचनामा -`धरान उप महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने नगरबासीहरुले स्टिल स्ट्रक्चरका (फलामका पिल्लर,डण्डी राखी सिमेन्टवोर्ड, जस्तापाता प्रयोग गरी) भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा बनाई धरान उप महानगरपालिकाबाट ईजाजत लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न´ सुचित गरिएको छ ।सुचनामा इजाजत लिन कम राजस्व लाग्ने र सुरक्षित गुणस्तरी भवन निर्माण हुने हुदा अनिवार्य रुपमा नक्सापास गरर मात्र भवन निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने निती रहेको जारी सुचनामा जनाएको छ ।सुचनामा यस अघि बनेका त्यस्ता प्रकृतीका भवनहरु समेत यो सूचना प्रकासन भएको मितिले १ महिना भित्रमा नक्सापासको दायरामा आउन भनिएको छ । नियम विपरित विना ईजाजत यस्ता भवन वनाईएमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ का परिच्छेद ७ को दफा ३९ को ४ र ५ अनुसार पाँच लाखसम्म जरीवना गरी भत्काउने र त्यसरी भत्काउदा लाग्ने खर्च स्वयम घर धनीहरुबाट असुल उपर गर्न सक्ने प्रावधान रहेको समेत सुचनामा जनाएको छ।
धरान नगर क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा यस्ता किसिममा घर निर्माणमा आकर्षण बढेको छ । आरसिसी भन्दा कम लागतमा निर्माण हुने तथा भुकम्प जोखिम समेत कम हुने र नक्सा पास समेतको झन्झट नभएपछि यस्तो घर निर्माणमा आकर्षित छन ।

यस्तो छ सूचना :
विषय:- स्टिल स्ट्रक्चरको भवन निर्माण सम्बन्धि सुचना |

धरान उप महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने नगरबासीहरुले स्टिल स्ट्रक्चरका (फलामका पिल्लर,डण्डी राखी सिमेन्टवोर्ड, जस्तापाता प्रयोग गरी) भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा बनाई धरान उप महानगरपालिकाबाट ईजाजत लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न नगरबासीहरुलाई जानकारी गराउने र स्टिल स्ट्रक्चरका भवन निर्माण गर्न नक्सा बनाउन र इजाजत लिन कम राजस्व लाग्ने र सुरक्षित गुणस्तरी भवन निर्माण हुने हुदा अनिवार्य रुपमा नक्सापास गरर मात्र भवन निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने निती धरान उप महानगरपालिकाको रहेको हुदा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार भवन निर्माणको ईजाजत लिएर मात्र स्टिल स्ट्रक्वरका भवन निर्माण गर्न निर्माण ब्यवसायी तथा नगरबासीहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ | साथै यस अघि बनेका त्यस्ता प्रकतीका भवनहरु समेत यो सूचना प्रकासन भएको मितिले १ महिना भित्रमा नक्सापासको दायरामा आउन समेत सबैलाई सूचित गरिन्छ | यो नियम विपरित विना ईजाजत यस्ता भवन वनाईएमा स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ का परिच्छेद ७ को दफा ३९ को ४ र ५ अनसार पाँच लाख सम्म जरीवना गरी भत्काउने र त्यसरी भत्काउदा लाग्ने खच स्वयम घर धनीहरुबाट असुल उपर गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले सो ब्यहोरा समेत सबैलाई यसै सूचनाबाट जानकारी गराईन्छ |

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार